Επιτροπές

  1. Επιτροπή Αναπτυξιακής & Εφηβικής Υγείας
  2. Επιτροπή Σωματικής Υγείας
  3. Επιτροπή Ψυχοκοινωνικής Υγείας
  4. Επιτροπή Χρόνιων Νοσημάτων
  5. Επιτροπή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  6. Επιτροπή Έρευνας / Επιδημιολογίας / Δημόσιας Υγείας
  7. Επιτροπή Εμβολιασμών
  8. Επιτροπή Σεξουαλικής Αγωγής – Αντισύλληψης