Δαλιανά Νίκη

Daliana NikiΗ Δαλιανά Νίκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας (ειδίκευση ψυχολογία) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (MSc) «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του ΕΚΠΑ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.). Επίσης, είναι υπεύθυνη για το φόρουμ συζητήσεων για γονείς και εκπαιδευτικούς της πλατφόρμας “Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό” του ΚΜΟΠ. Έχει εκπαιδευτεί στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική ομηλίκων και επί πέντε χρόνια υπήρξε διαχειρίστρια της υπηρεσίας του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του ΕΚΠΑ «Από φοιτητές για φοιτητές», παρέχοντας μέσω διαδικτύου υποστήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση σε φοιτητές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο πλαίσιο του πανεπιστημίου, της οικογένειας, των φιλικών και διαφυλικών σχέσεων. Στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Σπουδών έκανε την πρακτική της άσκηση (χορήγηση και ερμηνεία τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτική) στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Ελευσίνας, δουλεύοντας με εφήβους 13-18 ετών. Έχει αρκετές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις στο πεδίο της συμβουλευτικής μαθητών και φοιτητών, συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου, συμβουλευτική ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και συμβουλευτικής στο εργασιακό περιβάλλον.